Publikacje/Publications

Publikacje/Publications

Andrzej Marjański   https://orcid.org/0000-0001-6534-2632   

ResearchGate  https://www.researchgate.net/profile/Andrzej-Marjanski 

2021

 1. Marjański A., Sułkowski Ł. (2021), Consolidation strategies of small family firms in Poland during the Covid-19 crisis, Entrepreneurial Business and Economics Review, 9(2), s. 167-182. https://doi.org/10.15678/EBER.2021.090211 ISSN: 2353-8821.
 2. J.Bilski, B. Kowalczyk, A. Marjański, M. Gandor, J. Zurada (2021), A Novel Fast Feedforward Neural Networks Training Algorithm, “JAISCR”, vol. 11 no. 4, s. 287  - 306.  https://doi.org/10.2478/jaiscr-2021-0017

2020

 1. Marjański A., Sułkowski Ł. (2020) Entrepreneurial Family Businesses in Poland: From an Emerging to a Developed Market. In: Klonowski D. (eds) Entrepreneurial Finance in Emerging Markets. Palgrave Macmillan, Cham, s. 87-101, https://doi.org/10.1007/978-3-030-46220-8_7 
 2. Ignatowski, A. Marjański, B. Stopczyński (2020), Ambivalent Understanding of Nepotism in Small and Medium Family Business, in:   Khalid S. Soliman (eds) Education Excellence and Innovation Management: A 2025 Vision to Sustain Economic Development during Global Challenges, Proceedings of the 35th International Business Information Management Association Conference (IBIMA), s. 7762-7779.  ISBN: 978-09998551-4-1.
 3. Marjański, A. Chrząszcz, Z. Ciekanowski, A. Kifondis, Kapitał ludzki w organizacji wiedzy, w: Экономика и управление: социальный, экономический и инженерный аспекты: сборник научный статей III Международной научно-практической конференции, УО Брестский государственный технический университет, г. Брест, 19–20 ноября 2020 г.; редкол.: С. Ф. Куган [и др.], Издательство БрГТУ, 2020. – 358 с., Брест 2020, s. 169-178. ISBN 978-985-493-513-3.
 4. A. Marjański, A. Chrząszcz, Z. Ciekanowski, A. Kifondis, Kapitał ludzki w organizacji wiedzy, w: Экономика и управление: социальный, экономический и инженерный аспекты: сборник научный статей III Международной научно-практической конференции, УО Брестский государственный технический университет, г. Брест, 19–20 ноября 2020 г.; редкол.: С. Ф. Куган [и др.], Издательство БрГТУ, 2020. – 358 с., Брест 2020, s. 169-178. ISBN 978-985-493-513-3.

2019

 1. J. Jeżak, K. Safin, A. Marjański, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, w: K .Safin, I. Koładkiewicz (red.nauk.), Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania, Poltext, Warszawa 2019, ss. 165-186, ISBN 978-83-7561-863-1.
 2. Marjański, A., & Sułkowski, Ł. (2019). The Evolution of Family Entrepreneurship in Poland: Main Findings Based on Surveys and Interviews from 2009-2018. Entrepreneurial Business and Economics Review, 7(1), s. 95-116. https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070106 ISSN: 2353-8821
 3. Marjański, A., Sułkowski, Ł., Marjańska-Potakowska, J., & Staniszewska, K. (2019). Social capital drives SME growth: A study of family firms in Poland, “German Journal of Human Resource Management”, vol. 33(3), s. 280-304. https://doi.org/10.1177/2397002219847668  eISSN: 23970030.
 4. A. Nikodemska-Wołowik, A. Marjański, A. Brack (2019), Company  Values – A Case Study of the Family Enterprise August Storck KG. Journal of Intercultural Management, Vol 11, No.1, March, pp. 5-22, DOI: 10.2478/joim-2019-0001.  ISSN 2543-831X.
 5. Цекановски З., Павлючук Ю.Н., Марьянски А., Процесс рекрутации как основа эффективного управления человеческими ресурсами в организации, THE RECRUITMENT PROCESS AS A FOUNDATION FOR PROPER MANAGEMENT OF HUMAN RESOURCES IN THE ORGANIZATION [b:] ЦИФРОВИЗАЦИЯ ЭКОНОМИКИ: ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ, науч. ред. Н.Ю. Псарёва, З. Цекановски, Ю.Н. Павлючук, И.В. Рожкова, О.Н. Кондрашина, АКАДЕМИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ, Москва 2019, c. 333-341. ISBN 978-5-93441-706-3.
 6. Marjański, J. Ropęga, Ochotnicze Straże Pożarne. Zapewnienie efektu synegrii w zarządzaniu kryzysowym, "Bezpieczeństwo. Teoria i Praktyka”, 2019 nr 4, s. 63-81, e-ISSN 2451-0718, ISSN 1899-6264, DOI: 10.34697/2451-0718-btip-2019-4-003.

2018

 1. Ł. Sułkowski, A. Marjański, J. Sułkowska, Entrepreneurship of Family Business in the European Union, w: A.M. Dima (red.), Doing Business in Europe. Economic Integration Processes, Policies and the Business Environment, Springer, Cham 2018, s.255-270, ISBN 978-3-319-72238-2, ISBN 978-3-319-72239-9 (eBook).
 2. Z. Ciekanowski, M. Kopczewski, A. Marjański, Bezpieczeństwo dzieci w cyberprzestrzeni w świetle badań, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 1,cz.3, SAN, Łódź 2018, ss. 109-125, ISSN 2543-8190.
 3. M. Kopczewski, Z. Ciekanowski, A. Marjański, Edukacja podstawą ochrony dzieci w cyberprzestrzeni, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 1,cz.3, SAN, Łódź 2018, ss. 95-108, ISSN 2543-8190.
 4. A. Marjański, K. Staniszewska, J. Marjańska-Potakowska, Zrozumienie specyfiki małych przedsiębiorstw rodzinnych jako źródło synergii w relacjach z administracją publiczną,  „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 7,cz.1, SAN, Łódź 2018, ss. 275-287, ISSN 2543-8190.
 5. M. Kopczewski, Z. Ciekanowski, M. Płucienniczak, A. Marjański, Przemoc i agresja w szkole – uwarunkowania, profilaktyka i zwalczanie (cz. I), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 8,cz.II, SAN, Łódź 2018, ss. 369-384, ISSN 2543-8190.
 6. Z. Ciekanowski, M. Kopczewski, A. Marjański, M. Płucienniczak, Przemoc i agresja w szkole – bezpieczeństwo w polskiej szkole na podstawie badań (cz. II), „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 8,cz.II, SAN, Łódź 2018, s. 385-400, ISSN 2543-8190.
 7. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Duo-ethnography as the Qualitative Inquiry in Small Family Business Research, “Management” 2018, Vol. 22, No. 2, ss. 95-109, ISSN 1429-9321, DOI: 10.2478/manment-2018-0025.
 8. J. Nowicka, A. Marjański, Menedżer jako przedstawiciel elity zasobów ludzkich organizacji, w: МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ, ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, Moskwa 2018, ss. 368-376, ISBN 978-5-93441-674-5.
 9. A. Marjański, A. Chrząszcz, Z. Ciekanowski, Wykorzystanie motywowania pracowników w procesie zarządzania zasobami ludzkimi, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XIX, zeszyt 11,cz.II, SAN, Łódź 2018, ss. 9-22, ISSN 2543-8190.
 10. M. Kopczewski, Z. Ciekanowski, A. Marjański, Planowanie i organizacja działań w sytuacjach kryzysowych, w : J. Nowicka. S. Krysiński, K. Rejman (red. nauk.), Determinanty współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa państwa, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu, Jarosław 2018, ss. 215-230, ISBN 978-83-65823-24-3.
 11. A. Marjański, Orientacja strategiczna w procesie rozwoju przedsiębiorstwa rodzinnego, „Przegląd Organizacji”, 11/2018, s. 36-42, ISNN 0137-7221, ISNN 2545-2622 (online).
 12. A. Marjański, Ł. Sułkowski, Wpływ rodzinności na kształtowanie się strategii przedsiębiorstw rodzinnych, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” 2018 nr 538,s. 216-224, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041. DOI: 10.15611/pn.2018.538.17
 13. A. Marjański, Rola zasobów ludzkich w implementacji kultury bezpieczeństwa w systemie zarządzania kryzysowego, „Bezpieczeństwo, teoria i praktyka” 2018 nr 4, s. 71-82, e-ISSN 2451-0718, ISSN 1899-6264.
 14. A. Marjański, E. Szweda, Konstytucja dla Nauki a zarządzanie jakością badań naukowych i edukacją w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie, „Zarządzanie Publiczne” 2018 nr 4 (44), s. 361-371. DOI 10.4467/20843968ZP.18.029.9932
 15. A. Marjański, Kto, kiedy i w jaki sposób przejmie własność, w: Prognozy 2018 Raport Rzeczypospolitej, 20 września 2018.

2017

 1. A. Marjański, Rodzina jako źródło przedsiębiorczości rodzinnej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, zeszyt 12,cz.I, SAN, Łódź 2017, ss. 197-209, ISSN 2543-8190.
 2. A. Marjański, K. Staniszewska, Kapitał społeczny rodziny jako źródło stymulacji tworzenia i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, zeszyt 6,cz.II, SAN, Łódź 2017, ss. 81-66, ISSN:1733-2486.
 3. A. Marjański, J. Starczewski, Z. Ciekanowski, Planowanie i organizacja działań przedsiębiorstwa w sytuacjach kryzysowych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVIII, zeszyt 5,cz.III, SAN, Łódź 2017, ss. 291-313, ISSN:1733-2486.
 4. A. Marjański, Rola Ochotniczych Straży Pożarnych w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności, w: M. Kopczewski, D. Sienkiewicz (red. nauk), Edukacja warunkiem bezpieczeństwa w XXI w. – Bezpieczeństwo publicznej wczoraj i dziś, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych, Koszalin 2017, ss. 131-147, ISBN 978-83-922914-5-9.  
 5. A. Marjański, Grupy przedsiębiorstw rodzinnych – orientacja sieciowa w strategiach rozwoju, w: R. Borowiecki, B. Siuta-Tokarska, K. Żmija (red. nauk.), Zarządzanie działalnością rozwojową przedsiębiorstwa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2017, s. 41-50. ISBN 978-83-65907-02-8.
 6. Z. Ciekanowski, A. Marjański, Uwarunkowania zarządzania kryzysowego na poziomie podstawowym, „Współczesne Problemy Zarządzania”, Zeszyty Naukowe PWST-E w Jarosławiu, nr10/2017, s, 103-122, ISNN 2300-5175.

 2016

 1. A. Marjański, K. Staniszewska, J. Marjańska, N. Nowak, Ochotnicze Straże Pożarne w systemie zarządzania kryzysowego Polski, Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 5,cz.III, SAN, Łódź 2016, ss. 315-336, ISSN:1733-2486.
 2. A. Marjański, Cele i zasady zarządzania kryzysowego w systemie bezpieczeństwa wewnętrznego Polski, ss. 6-13, Sektor bezpieczeństwa Ukrainy: wyzwania współczesności, Narodowy Uniwersytet im. Jarosława Mądrego, Charków, Ukraina 2016, ss. 6-13, ISBN 978-966-8922-32-9.
 3. A. Marjański, W. Zawisza, J. Ropega, Organizacyjne aspekty funkcjonowania zespołów zarządzania kryzysowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 5,cz.II, SAN, Łódź 2016, ss. 149- 166, ISSN:1733-2486.
 4.  A. Marjański, W. Zawisza, J. Ropega, Zespoły zarządzania kryzysowego – organizacja i zadania w systemie zarządzania kryzysowego, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 5,cz.II, SAN, Łódź 2016, ss. 167- 182, ISSN:1733-2486.
 5. A. Marjański, Determinanty przedsiębiorczości rodzinnej, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVII, zeszyt 6,cz.I, SAN, Łódź 2016, ss. 77- 94, ISSN:1733-2486.
 6. A. Marjański, Strategie małych firm rodzinnych – specyfika i uwarunkowania, w: J. Klimek, B. Żelazko (red. nauk.), Zarządzanie firmą rodzinną – wybrane zagadnienia, SGH, Warszawa 2016, ss. 63-74, ISBN 978-83-8030-041-5.
 7. A. Marjański (2016), „Opinia na temat raportu i jego aneksów o strukturze organizacyjnej Związku Harcerstwa Polskiego i projekcie narzędzia do zarządzania hufcem „Integrator”. Dla Głównej Kwatery Związku Harcerstwa Polskiego.

2015

 1. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Polish small and medium-sized family businesses – trajectories of success, Management & Gouvernance, vol. 13/2015, Grenoble, ss.75-94, ISSN 2104-2438.
 2. A. Marjański, Uwarunkowania strategii rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych, „Przedsiębiorczość i Zarządzanie”, Tom XVI, zeszyt 7,cz. I, SAN, Łódź 2015, ss. 153- 164, ISSN:1733-2486.
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański (2015) , Entrepreneurship Wave: Family Business Development in Free Market Economy in Poland 1990‐2015 (chapter 2). In: A.S. Gubik & K. Wach (Eds.). Institutional Aspects of Entrepreneurship. Miskolc: University of Miskolc, pp. 19‐35, ISBN 978‐963‐358‐093‐6
 4. A. Marjański, Przedsiębiorstwo jako obiekt działań przedsiębiorczych, w: Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, SAN, Łódź 2015, ss. 45-62, ISBN 978-83-64971-13-6.  
 5. A. Marjański, Działalność małych i średnich przedsiębiorstw , w: Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, SAN, Łódź 2015, ss. 133-168, ISBN  978-83-64971-13-6.   
 6. A. Marjański, Ł. Sułkowski,  Przedsiębiorstwa rodzinne, w: Ł. Sułkowski, J. Sokołowski (red.), Metody zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, SAN, Łódź 2015, ss.169-210, ISBN  978-83-64971-13-6.   
 7. A. Marjański, Family Business Facing Challenges of Contemporary Economy, w: M.R. Contreras Loera, A. Marjański (red.), The Challenges of Management in Turbulent Times. Global Issues from Local Perspective, Universidad de Occidente, Sinaloa Mexico 2015, ss. 41-48, ISBN: 978-607-7834-38-0 (printed version) ,978-607-7834-37-3 (digital version),
 8. A. Marjański, Organizacja systemu zarządzania kryzysowego w Polsce - doświadczenia i perspektywy rozwoju,  “II International Research to Practice Conference “The Development of Civil Security in Ukraine within the Framework on European Integration”,  Państwowy Uniwersytet Prawny im. Jarosława Mądrego,  Kharkiv Ukraine, November 25th 2015, s. 29-30 (abstract), ISBN 978-966-8922-29-9.
 9. A. Marjański, Opinia o innowacyjności dla Fabryki Maszyn Spożywczych Pleszew SA, Łódź 2015.

2014

 1. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Metodyka badań w małych podmiotach rodzinnych, Problemy Zarządzania 3/2014, ss.222-235, ISSN 1644-9584.
 2. A. Marjański, Planowanie sukcesji, w: M. Adamska (red.), Przewodnik po sukcesji w formach rodzinnych. Kompendium wiedzy, PM Doradztwo Gospodarcze , Kraków 2014, ss. 38- 61, ISBN 978-83-940330-0-2.
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Metodyka badań firm rodzinnych, w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, Zeszyt 7, część 1, SAN, Łódź 2014, ss.9- 22, ISSN:1733-2486.
 4. A. Marjański, Grupy przedsiębiorstw rodzinnych – perspektywy badań empirycznych,  w: Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XV, Zeszyt 7, część 1, SAN, Łódź 2014, ss. 187- 200, ISSN:1733-2486.
 5. A. Marjański, Uwarunkowania wdrażania innowacji w małych przedsiębiorstwach , w: Przedsiębiorczość i innowacje analiza systemowa, Zeszyty Naukowe nr 796, Ekonomiczne problemy usług nr 110, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2014, ss.91-106, ISSN 1640-6818.

2013

 1. A. Marjański, Succession in family business – main challenges and barriers., w: Marcela Rebeca Contreras Loera, Łukasz Sułkowski, Andrzej Marjański (red.)  Development of small and medium-sized enterprises – an international perspective, Społeczna Akademia Nauk, Łódź, Poland and Universidad de Occidente, Sinaloa, Mexico, Łódź-Sinaloa 2013, s. 83-92. 
 2. A. Marjański, Rodzinne grupy kapitałowe, w: A. Marjański (red.) Firmy rodzinne – wyzwania globalne i lokalne, część I, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIV zeszyt 6, SAN, Łódź 2013, ss. 223-234. 
 3. A. Marjański, Solidne fundamenty przekazywania firmy, w: Sukcesja jako projekt i proces - raport Thinktank, Warszawa 2013, s. 12-15. Monografia ISBN 978-83-63460-25-9.

2012

 1. A. Marjański, Strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w regionie, w: A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budowanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa. 2012, s.110-137. Monografia ISBN 978-83-7641-609-0.
 2. A. Marjański, Specyfika firm rodzinnych, w: Praca zbiorowa pod red. M. Zawadki Firma w rodzinie czy rodzina w firmie. Metodologia wsparcia firm rodzinnych,  PARP, Warszawa 2012, s.30-38. Monografia ISBN 978-83-7633-145-2.
 3. A. Marjański, The specific character of family business, w: M. Zawadka (ed.) Family in business or business in family, methodology for the support of family business, PARP, Warszawa 2012, s.35-42. Monografia ISBN 978-83-7633-145-2.
 4. A. Marjański, Sukcesja jako wyróżnik przedsiębiorstwa rodzinnego, w: Ł. Sułkowski (red.) Firmy rodzinne – współczesne wyzwania przedsiębiorczości rodzinnej. Kierunki i strategie rozwoju, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, tom XIII zeszyt 7, SAN, Łódź 2012, ss. 9-26. ISSN 1733-2486.
 5. A. Marjański, Wpływ kooperacji na strategie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w: S. Lachiewicz, Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce, Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego, PTE Oddział w Łodzi, ss. 197-211, ISSN 1897-7480.

2011

 1. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Specific nature of Polish small and medium-sized family businesses- conclusion from empirical studies, w: A. Z. Nowak, B. Glinka, P. Hensel (editors), Competition Ethics Management, University of Warsaw, Warsaw 2011,  pp. 147-168, ISBN 978-83-61276-86-9.
 2. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne, jak odnieść sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009, ISBN 978-83-7561-185-4, stron 216.
 3. A. Marjański, Światowe i polskie badania przedsiębiorstw rodzinnych, w: A. Marjański (red. nauk.), Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie rozwojem i zmianą, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XII zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2011, s. 167-189. ISSN 1733-2486
 4. A. Marjański, J. Marjańska, Uwarunkowania strategii małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, w: A. Marjański (red. nauk.), Firmy rodzinne – determinanty funkcjonowania i rozwoju. Zarządzanie rozwojem i zmianą, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XII zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2011, s. 44-56, ISSN 1733-2486.
 5. A. Marjański, Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka, Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, PŁ, Łódź 2011, s. 332-346. Monografia ISBN 978-83-7283-399-0.

2010

 1. A. Marjański, J. Ropęga, Attributes of family film companies in the process of failure prevention in an SME sector, w: M.K. Wyrwicka, K. Grzybowska (red.), Knowledge Management and Innovation in the Enterprises, Poznan University of Technology, Poznań 2010, s. 45-64. (monografia) ISBN 978-83-7143-951-3.
 2. A. Marjański, Badania sukcesji w małych przedsiębiorstwach rodzinnych w Polsce, Problemy Zarządzania, 2010, Vol. 8, nr 4(30), s. 87-106. ISSSN 1644-9584
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Specyfika polskich małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych- wnioski z badań empirycznych, Problemy Zarządzania, 2010, Vol. 8, nr 4(30), s. 9-28. ISSSN 1644-9584.
 4. A. Marjański, Specyfika zarządzania w polskich małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych – wnioski z badań, w: J. Lichtarski (red.) Zmiany w teorii i praktyce zarządzania, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom XI, zeszyt 8, SWSPiZ, Łódź 2010, ss. 135-148, ISSN 1733-2486.
 5. A. Marjański, Przedsiębiorczość, przedsiębiorca, przedsiębiorstwo (1,1; 1,2; 1,3), w: J. Różański, J. Sokołowski (red. nauk.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – wybrane zagadnienia, SWSPiZ, Studia i Monografie nr 27, Łódź 2010, s. 13-23. Monografia ISBN 978-83-60230-86-2.
 6. A. Marjański, Przedsiębiorstwo rodzinne, w: J. Różański, J. Sokołowski (red. nauk.), Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem – wybrane zagadnienia, SWSPiZ, Studia i Monografie nr 27, Łódź 2010, s. 75-108. Monografia ISBN 978-83-60230-86-2.
 7. A. Marjański, Badania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, w: M. Matejun (red. nauk.), Wyzwania i perspektywy zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach, C.H. Beck, Warszawa 2010, s. 30-47. Monografia ISBN 978-83-255—1722-9.
 8. J. Krakowiak, W. Kocemba, A. Marjański, A. Kowalska, J. Sułkowska, Miejsce zamieszkania a struktura socjalno-demograficzna respondentów biorących udział w badaniu satysfakcji pacjentów z leczenia szpitalnego w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w roku 2007, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7,  SWSPiZ, Łódź 2010, s. 91-100. ISSN 1733-2486. (1)
 9. J. Krakowiak, W. Kocemba, A. Marjański, A. Kowalska, Ocena jakości opieki lekarskiej w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Powiatowym w Brzezinach w latach 1999 i 2004, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 55-64. ISSN 1733-2486. (2)
 10. J. Krakowiak, W. Kocemba, A. Marjański, K. Bogus, A. Kowalska, J. Sułkowska, Szpitalna izba przyjęć w opinii pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 111-118. ISSN 1733-2486. (3)
 11. J. Krakowiak, W. Kocemba, A. Marjański, A. Kowalska, Ocena jakości pobytu w oddziale szpitalnym w opinii pacjentów hospitalizowanych w szpitalu Powiatowym w Brzezinach w 1999 i 2004 roku, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 65-76. ISSN 1733-2486.
 12. J. Krakowiak, W. Kocemba, W. Stelmach, A. Kowalska A. Marjański, Czynniki socjalno-demograficzne o ocena jakości pobytu w oddziale szpitalnym w szpitalu Powiatowym w Brzezinach, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 77-90. ISSN 1733-2486.
 13. J. Krakowiak, W. Kocemba, W. Stelmach, A. Kowalska, A. Marjański, Opinie pacjentów dotyczące szpitalnej izby przyjęć Szpitala Powiatowego w Brzezinach w 2004 roku przy uwzględnieniu czynników socjalno-demograficznych, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 101-110. ISSN 1733-2486.
 14. J. Krakowiak, W. Kocemba, A. Marjański, K. Bogus, A. Kowalska, Wpływ czynników socjalno-demograficznych na ocenie opieki lekarskiej w oddziałach szpitalnych w Szpitalu Powiatowym w Brzezinach, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 119-128. ISSN 1733-2486.
 15. J. Krakowiak, W. Kocemba, W. Stelmach, A. Kowalska, A. Marjański, Badanie satysfakcji pacjentów z usług medycznych i pozamedycznych w szpitalach powiatowych województwa łódzkiego, szpital powiatowy w Brzezinach, w: J. Krakowiak, A. Marjański (red. nauk.), Problemy organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia – Ocena i zachowanie świadczeniobiorców usług medycznych, Przedsiębiorczość i Zarządzanie tom XI zeszyt 7, SWSPiZ, Łódź 2010, s. 129-142. ISSN 1733-2486.

2009

 1. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Firmy rodzinne, jak odnieść sukces w sztafecie pokoleń, Poltext, Warszawa 2009, ISBN 978-83-4561-027-7, stron 216.
 2. A. Marjański, K. Staniszewska, Kultura organizacyjna jako podstawa wdrażania współczesnych koncepcji zarządzania, w: M. Matejun, M. Szczepańczyk, Współczesne metody zarządzania w praktyce gospodarczej, Monografia- Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 224-231.
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Rekomendacje, w: Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009, s. 24-28. Monografia ISBN 978-83-7633-073-0
 4. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Recommendations, w: Family Businesses and the Polish Economy – Opportunities and Challenges, PARP, Warszawa 2009, s. 35-44. Monografia ISBN 978-83-7633-073-0
 5. Ł. Sułkowski, A. Marjański, A. Kowalewska, J. Szut, Definicja pojęcia firmy rodzinnej, w: Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009, s. 29-31. Monografia ISBN 978-83-7633-073-0.
 6. Ł. Sułkowski, A. Marjański, A. Kowalewska, J. Szut, Definition of a Family Business, w: Family Businesses and the Polish Economy – Opportunities and Challenges, PARP, Warszawa 2009, s. 45-51. Monografia ISBN 978-83-7633-073-0
 7. Ł. Sułkowski, A. Marjański, A. Kowalewska, J. Szut, B. Lewandowska, M. Kwiatkowska, Charakterystyka firm rodzinnych, w: Firmy rodzinne w polskiej gospodarce – szanse i wyzwania, PARP, Warszawa 2009, s. 45-78. Monografia ISBN 978-83-7633-073-0.
 8. Ł. Sułkowski, A. Marjański, A. Kowalewska, J. Szut, B. Lewandowska, M. Kwiatkowska, Features of Family Businesses, w: Family Businesses and the Polish Economy – Opportunities and Challenges, PARP, Warszawa 2009, s. 73-114. Monografia ISBN 978-83-7633-073-0.
 9. A. Marjański, Kultura organizacyjna jako zasób strategiczny biznesu rodzinnego, w: Ł. Sułkowski, K. Waniek, Studia z zarządzania międzykulturowego cz. II, SWSPiZ- Studia i Monografie, Łódź 2009, s. 285-291. Monografia ISBN 978-83-60230-65-7.
 10. A. Marjański, Wykorzystanie strategii niszy rynkowej jako metoda wzrostu konkurencyjności małych przedsiębiorstw, w: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Konkurencyjność jako determinanta rozwoju przedsiębiorstwa, Politechnika Łódzka, Łódź 2009, s. 213-217. Monografia  ISBN 978-83-7283-304-4.
 11. A. Marjański, Zadania menedżera w budowaniu pozytywnych postaw pracowników w obliczu współczesnych zmian, w: J. Lichtarski (red. nauk.), Zarządzanie w obliczu współczesnych wyzwań, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, Tom X, zeszyt 2, SWSPiZ, Łódź 2009, s. 125-134.   ISSN:1733-2486.
 12. A. Marjański, Zarządzanie kryzysowe jako element systemu bezpieczeństwa państwa, w: Ł. Sułkowski, A. Marjański (red. nauk.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, SWSPiZ, Przedsiębiorczość i Zarządzanie,  Tom X zeszyt 3, Łódź 2009, s. 297-305.
 13. A. Marjański, Udział organizacji pozarządowych w zintegrowanym systemie zarządzania kryzysowego –szanse i zagrożenia w: M. Włodarczyk, A. Marjański (red. nauk.), Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe- aktualne wyzwania. Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym, SWSPiZ, Łódź 2009, Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom X, zeszyt 8, s.153-162. ISSN:1733-2486.

2008

 1. A. Marjański, Procesy zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach rodzinnych, w: R. Krupski (red.) Zarządzanie strategiczne – podstawowe problemy, WWSZiP, Wałbrzych 2008, s. 305-320. Monografia ISBN 978-83-60904-01-05.
 2. A. Marjański, Specyfika zarządzania i finansowania małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych, w: L. Lewandowska (red.), Nowe koncepcje zarządzania i finansowania firm regionu łódzkiego, PTE, Łódź 2008, s. 483-502. Monografia ISBN 978-83-923777-1-9.
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Techniki zarządzania sukcesją międzypokoleniową w biznesach rodzinnych, w: S. Marciniak, J. Ostaszewski (red. nauk.), Nowoczesne instrumenty zarządzania, SHG, Warszawa 2008, s. 259-266. Monografia ISBN 978-7378-373-7.
 4. A. Marjański, Nadzór właścicielski w przedsiębiorstwach rodzinnych, w: J. Lichtarski (red. nauk.), Nowe tendencje w zarządzaniu organizacjami, Przedsiębiorczość i Zarządzanie t. IX, z.2, SWSPiZ, Łódź – Ostrów Wlkp. 2008, s.125-136.
 5. A. Marjański, Rola nadzoru właścicielskiego w przedsiębiorstwach rodzinnych, w: B. Godziszewski (red.), Zarządzanie organizacjami w gospodarce opartej na wiedzy, TNOiK, Toruń 2008, s. 429-438. Monografia ISBN 978-83-7285-402-5.
 6. A. Marjański, Zarządzanie bezpieczeństwem lokalnym na przykładzie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jeżowie, w: Ł. Sułkowski, A. Marjański (red.), Zarządzanie bezpieczeństwem narodowym, SWSPiZ, Łódź 2008, s. 121-132. ISBN 978-83-60-230-49-7.
 7. A. Marjański, Strategie wzrostu przedsiębiorstw rodzinnych, w: T. Dudycz (red.), Uwarunkowania i prawidłowości gospodarcze wywierające wpływ na efektywność funkcjonowania przedsiębiorstw, Politechnika Wrocławska, Wrocław 2008, s. 155-162. Monografia ISBN 978-83-926902-3-8.

2007

 1. Ł. Sułkowski, A. Marjański: Sukcesja jako strategiczny problem rozwoju małych przedsiębiorstw rodzinnych, w: S. Lachiewicz (red.), Zarządzanie rozwojem organizacji, PŁ, Łódź 2007, t.2 s. 130-139. Monografia ISBN 978-83-7283-241-6.
 2. A. Marjański: Strategie małych przedsiębiorstw rodzinnych, w: S. Lachiewicz, M. Matejun (red.), Problemy współczesnej praktyki zarządzania, PŁ, Łódź 2007, s. 10-21.
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Sukcesja – międzypokoleniowa strategia rozwoju biznesów rodzinnych, w: J. Lichtarski (red. nauk.), Rozwój organizacji – nauka dla praktyki gospodarczej i samorządowej, Przedsiębiorczość i Zarządzanie, T. VIII, z.2, SWSPiZ , Łódź – Ostrów Wlkp. 2007, s. 55- 66. ISSN:1733-2486.
 4. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Perspektywy rozwoju małych przedsiębiorstw rodzinnych w warunkach globalizacji, w: J. Stankiewicz (red. nauk.): Konkurencyjność i innowacyjność współczesnych organizacji, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra 2007, s.55-62. Monografia ISBN 978-83-7481-098-2.
 5. A. Marjański, Ł. Sułkowski, Przedsiębiorczość menedżera-właściciela w małej firmie rodzinnej XXI wieku, w: M. Laszuk (red. nauk.): Przedsiębiorczy menedżer w przedsiębiorczej organizacji, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2007, s. 171-186. Monografia ISBN 978-83-7378-293-8
 6. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Problemy motywowania pracowników małych przedsiębiorstw rodzinnych, w: J. Penc (red.), Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji XXI wieku, PŁ, Łódź 2007, s. 340-346.Monografia ISBN 978-83-85399-62-9.
 7. A. Marjański, Strategia rozwoju kraju w latach 2007-2013, [w:] Projekty partnerskie a zamówienia publiczne, Praca zbiorowa, SWSPiZ, Łódź 2007,  s. 1017 Monografia ISBN 978-83-60230-31-2.
 8. A. Marjański, Strategie małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polscewnioski z badań, w: W. Kwiatkowska (red. nauk.), Czynniki rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności gospodarek Przedsiębiorczość i zarządzanie, t. VIII zeszyt 1, SWSPiZ, Łódź 2007, s. 235-246.   ISSN:1733-2486.
 9. A. Marjański, Specyfika strategii małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce – badania empiryczne, w: Organizacja i Kierowanie nr 3(129) / 2007, s. 59-72. ISSN 0137-5466.
 10. A. Marjański, Globalizacja a system zarządzania małym przedsiębiorstwem rodzinnym, w: J. Skalik (red. nauk.), Zmiana warunkiem sukcesu. Przeobrażenia systemów zarządzania przedsiębiorstw, Prace Naukowe AE im. O. Langego nr 1184, Wrocław 2007, s. 229-234. ISSN 0324-8445.
 11. A. Marjański, Development of Small Family Enterprises as Effect of Transformation in Central and Eastern Europe, [w:] R. Piasecki (red.), Transition of Central European Economies and Enterprises, Studia i Monografie nr 16, SWSPiZ, Łódź 2007, s. 159-172. Monografia ISBN 978-83-60230-20-6.
 12. A. Marjański, Kultura organizacyjna przedsiębiorstw rodzinnych, wyniki badań, [w:] Ł. Sułkowski (red.nauk.), Studia z zarządzania  międzykulturowego, SWSPiZ – Studia i Monografie, Łódź 2007, s. 267-276. ISBN 978-83-60230-13-8.
 13. A. Marjański, Przedsiębiorca i przedsiębiorczość w teoriach ekonomicznych, [w:] J. Różański (red. nauk.), Przedsiębiorczość i Zarządzanie Tom VIII zeszyt  4, SWSPiZ, Łódź, 2007, s. 15-30.
 14. A. Marjański, Badania strategii małych przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, [w:] T. Dudycz, Ł. Tomaszewicz (red. nauk.), Efektywność – rozważania nad istotą i pomiarem, AE im. O. Langego, Wrocław 2007, s. 248-257. ISSN 0324-8445.
 15. Ł. Sułkowski, A. Marjański, Strategie wzrostu małych biznesów rodzinnych, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007, s. 639-649, w: Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa", praca zbiorowa pod red. E. Urbańczyka, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007. ISBN 978-83-60585-04-7.

2006

 1. A. Marjański, Rozprawa doktorska "Strategie małych i średnich przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu.  
 2. Ł. Sułkowski, A. Marjański: Sukcesja w biznesie rodzinnym jako przykład strategicznego transferu zasobów, [w:] Krupski R. (red. nauk.) Zarządzanie strategiczne ujęcie zasobowe, WWSZiP, Wałbrzych 2006, s233-244. Monografia. ISBN 83-920319-7-0.
 3. Ł. Sułkowski, A. Marjański: Determinanty przedsiębiorczości w biznesach rodzinnych – badania empiryczne, [w:] Kaleta A., Moszkowicz K., Woźniak L. (red. nauk.) Przedsiębiorczość i innowacyjność. Wyzwania współczesności, AE im. O. Langego, Wrocław 2006, Prace naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr 1116, ISNN 0324-8445, s. 340-348.
 4. Ł. Sułkowski, A. Marjański: Zastosowanie teorii zarządzania strategicznego do małych przedsiębiorstw rodzinnych, w: Kaleta A., Moszkowicz K.(red. nauk.): Zarządzanie strategiczne w badaniach teoretycznych i w praktyce, AE im. O. Langego, Wrocław 2006, s. 301-306 Prace naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu nr 1116, ISNN 0324-8445
 5. Ł. Sułkowski, A. Marjański: Zmiana warty w przedsiębiorstwie rodzinnym – ewolucja czy rewolucja, [w:] Skalik J. (red. nauk.) Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, AE im. O. Langego, Wrocław 2006, ISNN 0324-8445, s. 390-395.
 6. Marjański: Czy mogę zostać przedsiębiorcą?, [w:] Sułkowski Ł. (red. nauk.): Tworzenie nowych przedsięwzięć gospodarczych, Przedsiębiorczość i zarządzanie, tom VII, zeszyt 2, SWSPiZ, Łódź 2006, ss.37-36, ISSN 1733-2486.
 7. Marjański: Co warto wiedzieć o zarządzaniu, [w:] Sułkowski Ł. (red. nauk.): Tworzenie nowych przedsięwzięć gospodarczych, , tom VII, zeszyt 2, SWSPiZ, Łódź 2006, ss. 59-72, ISSN 1733-2486.
 8. Marjański: Rola doradztwa gospodarczego w tworzeniu strategii przedsiębiorstw rodzinnych MŚP, [w:] Skłodowski H. (red. nauk.): Współczesny paradygmat doradztwa zawodowego w zastosowaniu praktycznym, SWSPiZ, Łódź 2006, ss. 219-228, Monografia ISBN 978-83-60230-07-7

2005

 1. A. Marjański: Strategie przedsiębiorstw rodzinnych MŚP, [w:] Sułkowski Ł. (red nauk.) Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red., Łódź-Toruń 2005.ss. 179-210, ISBN 83-7285-262-6.
 2. Ł. Sułkowski, A. Marjański: Rodzaje klasyfikacji przedsiębiorstw rodzinnych, [w:] Sułkowski Ł. (red. nauk.) Determinanty rozwoju przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce, red., Łódź-Toruń 2005. ss. 111-134, ISBN 83-7285-262-6.

az