Konsultacje/Consultations

Konsultacje/Consultations

Konsultacje dla studentów

wtorki w godz. 17.00-18.00 

 

W czasie Covid-19 konsultacje i egzaminy poprawkowe odbywają się zdalnie poprzez platformę MS Teams.

Egzaminy poprawkowe odbywają się w formie ustnej w czasie konsultacji. 

Zespół Konsultacje dla studentów - kod dostępu 6roq6be