Konsultacje/Consultations

Konsultacje/Consultations

Konsultacje dla studentów

 Konsultacje na czas wakacji zostają zawieszone. Zapraszam po 10 września 2022. 

Konsultacje w semestrze letnim 2021/2022 - wtorki w godz. 20.00-21.00.

W czasie Covid-19 konsultacje i egzaminy poprawkowe odbywają się zdalnie poprzez platformę MS Teams.

Zespół Konsultacje dla studentów - kod dostępu 6roq6be